Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2014

2885 5793

leawrences:

Mielewski, Mazur & Bosek - Jesteś szalona

Reposted fromvolley volley
Jestem stu procentowym Polakiem
— Stephane Antiga, trener reprezentacji Polski  (via vooolley)
Reposted fromvolley volley
Nie pokazujcie tego [uradowanych Tomka Swędrowskiego i Wojtka Drzyzge] Stefanowi Antidze bo jeszcze ich powoła
— Ryszard Bosek, mistrz świata 1974 (via eldziq)
Reposted fromvolley volley
8614 5e3a
Reposted fromvolley volley
8592 a61e
Reposted fromvolley volley

August 24 2014

musta-enkeli
I zapominać chcę tak często, jak się da, że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart.
— Myslovitz
Reposted frominpassing inpassing viaelenarin elenarin

April 26 2014

musta-enkeli
musta-enkeli
Musze pogodzić się z tym, że są kobiety ode mnie lepsze. Nigdy nie będę miała pięknych włosów, a białą bluzkę zawsze poplamię. Taka już jestem.
— Sex in the City
musta-enkeli
Niereformowalna, zmienna, niestabilna, w nerwach łatwopalna, chwilę potem zimna. Momentalna przemiana totalna, w chwilę inna, chwilę normalna, za chwilę niekompatybilna. Cała ja..
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viafalkaa falkaa
musta-enkeli
8395 a429
Reposted fromcompanypfk companypfk viakiks kiks
musta-enkeli
6128 c8c8
...
Reposted fromPICCHU PICCHU viakiks kiks
musta-enkeli
4583 fb27 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viakiks kiks
musta-enkeli
2415 39d1 500
Reposted fromkryczka kryczka viadelein delein
musta-enkeli
musta-enkeli
Mops w przeciwieństwie do innych psów ma twarz a na twarzy cierpienie wywołane ciężarem świata spoczywającym na barkach mopsa. 

— zpopk.pl
Reposted fromkyte kyte viafalkaa falkaa
musta-enkeli
Amelii wolno żyć marzeniami i zamykać się w sobie. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia...
— Amelia (2001)
Reposted fromManwithKazoo ManwithKazoo viabutterfly94 butterfly94
musta-enkeli

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viaadurowe adurowe

April 23 2014

musta-enkeli
2719 7cf8
Reposted fromnazarena nazarena viaelenarin elenarin
musta-enkeli
6340 d214
Reposted fromhannahbell hannahbell viaelenarin elenarin
musta-enkeli
5312 2deb
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viaelenarin elenarin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl